قیر

 

با توجه به درخواست مشتری محصولات قیر پالایشگاهی این مجموعه به صورت فله و بشکه ای با مشخصات زیر نیز ارائه میگردد:

محصولات با شرایط بشکه ای با مشخصات :

 بشکه خالی به وزن 9کیلو گرم
ارتفاع 197 سانتیرمتر 
وزن خالص قیر 182کیلوگرم در هر بشکه

محصولات با شرایط فله:

با توجه به خریداری تانکرهای دوجداره روز اروپا توسط این مجموعه، قابلیت تحویل قیر فله بصورت گرم تا فاصله زمانی 5 روز از جمله مزایای رقابتی ما میباشد.

 

انواع قیر

Bitumen Penetration Grade 60/70

Specific Gravity @ 25/25 deg. C. 1.01/1.05 D.70
Penetration @ 25deg. C. 60/70 D.5
Softening Point deg. C. 49/56 D.36
Ductility @ 25 deg. C. 100 min D113
Loss on Heating  PCT.   WT. 0.2 max D.113
Loss on Heating  PCT.   WT. 0.5 max D.6
Drop In Penetration After Heating  PCT. 20 max D.5
Flash point deg. C. 250 min D.92
Solubility In Trichloroethylene 99.5 max D.4

 

Bitumen Penetration Grade 80/100 

Specific Gravity @ 25/25 deg. C. 1.01/1.05 D.70
Penetration @ 25deg. C. 85/100 D.5
Softening Point deg. C. 45/52 D.36
Ductility @ 25 deg. C. 100 min D113
Loss on Heating  PCT.   WT. 0.5 max D.6
Drop In Penetration After Heating  PCT. 20 max D.5
Flash point deg. C. 225 min D.92
Solubility In Trichloroethylene 99.5 max D.4
Organic Matter Insoluble in CS2 PCT. WT 0.2 Max D.4

 

Bitumen Penetration Grade 6/12 

Penetration @ 25deg. C. 6/12 D.5
Softening Point deg. C. 80/90 D.36
Ductility @ 25 deg. C. - D113
Loss on Heating  PCT.   WT. 0.1 max D.6
Drop In Penetration After Heating  PCT. - D.5
Flash point deg. C. 290 min D.92
Solubility In Trichloroethylene 99 min D.2042

 

Bitumen Penetration Grade 10/20 

Penetration @ 25deg. C. 10/20 D.5
Softening Point deg. C. 65/75 D.36
Ductility @ 25 deg. C. 5 D113
Loss on Heating  PCT.   WT. 0.5 max D.6
Drop In Penetration After Heating  PCT. 25 D.5
Flash point deg. C. 250 min D.92
Solubility In Trichloroethylene 99 min D.2042

 

Bitumen Penetration Grade 20/30

Penetration @ 25deg. C. 20/30 D.5
Softening Point deg. C. 58/68 D.36
Ductility @ 25 deg. C. 25 D113
Loss on Heating  PCT.   WT. 0.5 max D.6
Drop In Penetration After Heating  PCT. 25 D.5
Flash point deg. C. 250 min D.92
Solubility In Trichloroethylene 99 min D. 2042

 

Bitumen Penetration Grade 30/40

Specific Gravity @ 25/25 deg. C. 1.01/1.06 D.70
Penetration @ 25deg. C. 30/40 D.5
Softening Point deg. C. 55/63 D.36
Ductility @ 25 deg. C. 100 min D113
Loss on Heating  PCT.   WT. 0.2 max D.6
Drop In Penetration After Heating  PCT. 20 max D.5
Flash point deg. C. 250 min D.92
Solubility In Trichloroethylene 99.5 max D.4
SPOT TEST SPOT TEST AASHO 102-42

 

Bitumen Penetration Grade 40/50

Specific Gravity @ 25/25 deg. C. 1.01/1.05 D.70
Penetration @ 25deg. C. 40/50 D.5
Softening Point deg. C. 52/60 D.36
Ductility @ 25 deg. C. 100 min D113
Loss on Heating  PCT.   WT. 0.2 max D.6
Drop In Penetration After Heating  PCT. 20 max D.5
Flash point deg. C. 250 min D.92
Solubility In Trichloroethylene 99.5 max D.4

 

Bitumen Penetration Grade 100/120 

Specific Gravity @ 25/25 deg. C. 1.01/1.04 D.70
Penetration @ 25deg. C. 100/120 D.5
Softening Point deg. C. 42/49 D.36
Ductility @ 25 deg. C. 100 min D113
Loss on Heating  PCT.   WT. 0.2 max D.6
Drop In Penetration After Heating  PCT. 20 max D.5
Flash point deg. C. 250 min D.92
Solubility In Trichloroethylene 99.5 max D.4
Organic Matter Insoluble in CS2 PCT. WT 0.2 Max D.4

 

Bitumen Penetration Grade 180/200

Penetration @ 25deg. C. 180/200 D.5
Softening Point deg. C. 35/40 D.36
Ductility @ 25 deg. C. 50 D113
Loss on Heating  PCT.   WT. 1.0 max D.6
Drop In Penetration After Heating  PCT. 35 D.5
Flash point deg. C. 200 min D.92
Solubility In Trichloroethylene 99 min D.4

 

 

 

قیر چیست؟

قیر ماده‌ای است سیاه رنگ و خمیری شکل که در عایقکاری رطوبت و ساخت آسفالت کاربرد دارد. قیر انواع گوناگونی دارد که هر یک از انواع آن، دارای کاربرد خاصی است. قیر از مشتقات نفت است و اغلب در پالایشگاه نفت تولید می‌شود.

قیر جسمی هیدروکربنی است به رنگ سیاه تا قهوه‌ای تیره که در سولفیدکربن و تتراکلرید کربن کاملاً حل می‌شود. قیر در دمای محیط، جامد است. اما با افزایش دما، به حالت خمیری درمی‌آید و پس از آن مایع می‌شود. کاربرد مهم قیر به علت وجود دو خاصیت مهم این ماده است؛ غیرقابل نفوذ بودن در برابر آب و چسبنده بودن. 

انواع قیر 

قیر استخراج شده از نفت یا سنگ‌های معدنی مخصوص، قیر خالص نام دارد که با توجه به منشاء تشکیل، طبقه‌بندی می‌شود. قیرهای خالص همچنین برای اینکه خواص مورد نظر برای کاربردهای مختلف را پیدا کنند، تحت فرآیندهای دیگر قرار می‌گیرند و انواع مختلف قیر را (از جمله قیر دمیده، قیر محلول، قیر امولسیون، قیر پلیمری و...) تشکیل می‌دهند.

کاربرد 

قیر معمولاً در دو حوزه راه‌سازی و عایق‌کاری به کار می‌رود. حدودا ۹۰ درصد از قیر تولیدی، در حوزه راهسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مصارف عایق‌کاری، تنها ۱۰ درصد از مصرف قیر را به خود اختصاص می‌دهد. 

مشخصات قیر

۱-درجه نفوذ: آزمایش درجه نفوذ برای تعیین سختی قیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این آزمایش از یک سوزن استاندارد تحت اثر بار ۱۰۰ گرمی در مدت ۵ ثانیه به داخل قیر در دمای ۲۵ درجه نفوذ می‌کند. مقدار نفوذ برحسب دهم میلی‌متر درجه نفوذ نامیده می‌شود. هر چه درجه نفوذ کم‌تر باشد قیر سخت‌تر است. 

۲-گرانروی: هر چه کند روانی قیر بیش‌تر باشد خواص جامد بیش‌تری از خود نشان می‌دهد. واضح است در دماهای بالاتر کند روانی کم‌تر است. این مشخصه قیر با دستگاه سی بولت فیورل و یا به روش کینماتیکی اندازه‌گیری می‌شود. 

۳-درجه اشتعال: درجه اشتعال دمایی است که اگر قیر به آن دما برسد، گازهای متصاعد از آن با نزدیک شدن شعله، مشتعل می‌شوند و در سطح آن شعله به وجود می‌آید. حداکثر دمایی که می‌توان قیر را در کارگاه گرم کرد به درجه اشتعال محدود می‌باشد.


۴-افت وزنی: افت وزنی قیر در دمای بالا، در اثر تبخیر قسمتی از روغن‌ها و ترکیبات نفتی آن می‌باشد. این مشخصه نیز از خواص مهم قیر است. افت وزنی قیر در اُوِن در دمای ۱۶۳ درجه سانتی گراد و در مدت ۵ ساعت (شرایط تقریبی پخت آسفالت) اندازه‌گیری می‌شود.

۵-شکل‌پذیری یا انگمی: اگر نمونه‌ای از قیر با سطح مقطع ۱ سانتی‌متر مربع را با سرعت ۵ سانتی‌متر/دقیقه بکشیم، مقدار افزایش طول نمونه را قبل از پاره شدن خاصیت انکمی قیر گویند.

۶-درجه خلوص: می‌دانیم حلال قیر تترا کلرور کربن و سولفور کربن است. بنابر این اگر نمونه‌ای از قیر را در هر یک از این مواد حل کنیم، ناخالصی‌های آن باقی می‌ماند و از آن جا درجه خلوص قیر را می‌توانیم تعیین کنیم.


۷-درجه نرمی: درجه نرمی دمایی است که با رسیدن قیر به آن دما، قیر از حالت جامد به حالت روان در می‌آید. هرچه درجه نرمی قیر بیش‌تر باشد، حساسیت کم‌تری نسبت به تغیرات دما دارد. درجه نرمی قیرهای معمولی حدود ۶۰ تا ۷۰ می‌باشد.