دعوت به همكاري (شرکت های حمل سوخت)

شرکت ماهان پالایش اروند در نظر دارد جهت حمل مواد اولیه و محصولات داخلی و صادراتی با شركت های حمل (تانكر) داخلی و بین المللی قرارداد منعقد نماید. متقاضیان میتوانند جهت اطلاعات بیشتر نسبت به شرایط پذیرش و عقد قرارداد از طریق واحد بازرگانی اقدام نمایند.