آغاز تولیدات جدید ماهان اویل

۱ - هیدروکربن سبک

۲- هیدروکربن سنگین

۳ - مازوت  M280 - M380 

-۴- انواع قیر صنعتی و طبیعی

۵- روغن های صنعتی  

 

جهت استعلام قیمت میبایست L.O.I رسمی از طریق لینک ذیل به واحد بازرگانی ماهان اویل ارسال گردد.

http://www.mahanoil.com/?p=13