دریافت نشان استاندارد

بعد از انجام آزمایشات و بررسی محصولات تولیدی پالایشگاه ماهان اویل موفق به دریافت نشان استاندارد و صادرات محصول گردید.